top of page
Bottle straight_5.jpg

กลาสสิค

กลาสสิคได้เริ่มคิดค้นสินค้าบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงได้เริ่มต้นการผลิตน้ำดื่มที่มีแร่ธาตุใส่ในขวดแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ขวดน้ำดื่มเหล่านี้จะถูกจัดส่งและรับคืนโดยบริการขนส่งของเราเองเพื่อให้กระบวนการผลิตของเราเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

รายได้ของเราบางส่วนจะสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับชุมชนในเกาะกูดและสนับสนุนการทำความสะอาดชาดหาด เพื่อให้สภาพแวดล้อมในเกาะกูดปราศจากมลพิษที่มาจากพลาสติก
 

ปัญหามลพิษพลาสติก

12.000.000 ตัน

พลาสติกถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทรในแต่ละปี
   (Eunomia, 2016)

450 ปี

ระยะเวลาที่ขวดพลาสติกสามารถคงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางทะเล

(Australian Department of Environment and Conservation, 2011)

100.000.000 ตัว

สัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะขยะพลาสติกทุกปี
   (UK Government, 2018)

ขณะนี้ทั้วโลกในทุกๆนาทีจะมีขยะพลาสติกจำนวนมากอยู่ในรถบรรทุกขยะที่กำลังขนส่งและจะถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทร หากเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกในตอนนี้ จะทำให้ในปี 2050 มีขยะพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทร
   (World Economic Forum, 2016)

วิธีแก้ปัญหาของเรา

โดยปรกติแล้วขวดน้ำพลาสติกจะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว แต่น้ำดื่มขวดแก้วสามารถใช้ซ้ำได้​มากถึง 200 ครั้ง เนื่องจากเป็นขวดแก้วที่มีคุณภาพสูง

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

Bottle_lifecycle.png

ธุรกจิของเรามีผลต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของเราในทุกๆปีจะส่งผลทำให้เกิดารลดใช้พลาสติกเป็นจำนวนมากและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

500.000 ขวด

ขวดน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียว

11 ตัน

ของขยะพลาสติก

90%

ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

_edited.jpg

พันธกิจของเรา

เราออกแบบธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างวิธีแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษพลาสติก ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบโดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆและขยายไปสู่สังคมในวงกว้างในอนาคต เพื่อทำให้โลกเราปราศจากมลพิษขยะพลาสติก

ขวดน้ำพลาสติก

เราได้มีการจัดการกับขยะพลาสติกที่มีอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการจัดเก็บขยะพลาสติกตามแหล่งพื้นที่ชุมชุนและพื้นที่ชายหาด

การเปลี่ยนแปลง

เราได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบโดยการนำเสนอทางเลือกที่เป็นน้ำดื่มขวดแก้วใช้แทนน้ำดื่มขวดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ขยับขยาย

เราพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกใหม่ของผู้คนและขยายวิธีแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับสากล

เรามีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ด้วย Glassic เรามีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 6 จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

show_picture.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-11.png
Sustainable_Development_Goal_12.png
Sustainable_Development_Goal_13.png
E_PRINT_14.jpg
E_SDG goals_icons-individual-rgb-15.png

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

bottom of page