top of page
Teamlead_mitFlasche.JPG
คุณให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ของเราหรือไม่?

แล้วก็แชร์เรื่องราวของเรา! ติดตามกิจกรรมของ กลาสสิกผ่านช่องโซเชียลมีเดียของเรา และกระจายข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อความของเราต่อไป

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการหรือไม่?

แล้วช่วยสนับสนุนโครงการของเราด้วยเงินทุนได้เลย! ทุกการบริจาคทางการเงินจะถูกใช้เพื่อนำไปสร้างธุรกิจของเราบนที่ตั้งและสร้างผลกระทบจริง ๆ

_edited_edited.jpg
Glassic-team_edited.jpg
ธุรกิจของคุณต้องการสนับสนุนเราหรือไม่?

ดังนั้น กรุณาติดต่อเราเพื่อร่วมมืองานด้วยค่ะ

bottom of page